Zorgverzekering

Van uw huidige zorgverzekeraar krijgt u elk jaar omstreeks half december een aanbod voor de nieuwe zorgverzekering. U kunt natuurlijk de aangeboden offerte accepteren en blijven zitten waar u zit. Het kan echter zeer de moeite lonen om juist nu het aanbod van de verschillende zorgverzekeraars op inhoud en prijs met elkaar te vergelijken. Assurantiekantoor Dobber heeft hier als onafhankelijke tussenpersoon goed zicht op en wil u hierbij graag van dienst zijn.

Voor het maken van de juiste analyse, hebben wij inzicht nodig in uw persoonlijke situatie en in uw wensen. Hiertoe kunt u het bijgevoegde analyseformulier invullen en aan ons terugsturen. Op basis van de gemaakte analyse kunt u vervolgens weloverwogen beslissen om bij uw huidige zorgverzekeraar te blijven of dat het voor u gunstiger is om over te stappen.
Assurantiekantoor Dobber helpt u graag bij uw keuze nu en staat tevens garant voor een goede ondersteuning in de toekomst.

Het analyseformulier kunt u via de website aan ons toesturen.

uitleg basisverzekering
analyseformulier


www.assurantiekantoordobber.nl